Minska riskerna för smittspridning

Uppdaterad information 2020-09-06

Till utövare, föräldrar och besökare

Med anledning av de rekommendationer som Folkhälsomyndighetens presenterat så vill vi vädja till alla våra utövare, anhöriga och besökare att förhålla sig till följande viktiga punkter.

Personligt ansvar

Rekommendationerna lägger mycket stor vikt vid personligt ansvar. Att var och en tar dessa punkter på fullt allvar är en avgörande faktor för att minska riskerna.

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Var noggrann med handhygien och tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Håll avstånd till varandra, undvik trängsel
 • Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum, om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Uppmaningar till föräldrar/anhöriga/besökare

 • Om möjligt lämna och hämta barnen utanför entrén, utan att följa med in
 • För att undvika trängsel så uppmanar vi föräldrar som väntar/vistas i lokalerna att hålla avstånd.
 • Undvik att vistas/vänta i korridorer vid omklädningsrum.

Gällande träningsverksamheten taekwondo

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ändrades den 14 juni.

 • Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare togs bort,
 • idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik är tillåtna i alla åldrar, och
 • nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts numera.

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Om det är svårt att bedriva verksamheten utomhus får den bedrivas inomhus, mer info: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerforinomhusidrottochnarkontakt/

Hos oss på Soo Shim gör vi följande:

 • Vi trycker hårt på det personliga ansvaret enligt ovan.
 • Vi luftar upp schemat för att minska antalet personer som vistas samtidigt i lokalerna.
 • Vi uppmanar alla tränare att när möjligt avsluta träningar lite tidigare i syfte att inte alla grupper ska mötas vid in/ut-passering.
 • Inför varje ev. läger/träningscup görs en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens verktyg för detta.

OBS Deltagande i föreningens aktiviteter är frivilligt. Varje enskild utövare/medlem väljer själv vilka av föreningens ev. aktiviteter (camps, träningscuper, avslutningar etc) hen vill delta i. INGEN utövare ska ifrågasättas, eller på något sätt lastas för, val att avstå från deltagande vid aktivitet.